Missie en visie

DSC_6815-2

Missie en Visie

Wie willen we zijn?
Op De Veldrakker zijn we gedreven om onze leerlingen zoveel mogelijk te leren: cognitief, creatief en sociaal-emotioneel. Met actueel onderwijs werken we aan we een stevige basis, zodat de leerlingen als wereldburgers een schitterendetoekomst tegemoet gaan.

Wat is onze overtuiging?
Als school zijn we ervan overtuigd dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en vanuit betrokkenheid leren, van en met elkaar. We laten kinderen ervaren hoe theorie en praktijk met elkaar verbonden zijn. Veiligheid en welbevinden zijn voorwaarden voor het leren.
Door het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid en het opdoen van succeservaringen krijgen kinderen zelfvertrouwen. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerken en het leren van fouten.

Wat zie je ons doen?
We begeleiden het leerproces. We dragen kennis over, ondersteunen, coachen, inspireren en activeren. Ons streven is om ieder kind zijn persoonlijk record te laten behalen.

Wie zijn we en hoe stellen we ons op?
We zijn deskundig en respectvol en voelen ons betrokken en verantwoordelijk. Vanuit onze professionaliteit zijn we toegankelijk en meedenkend.
Daarnaast staan we open voor vernieuwing, houden we de onderwijsontwikkelingen in de gaten, maken we gebruik van onze diversiteit en hebben we een onderzoekende houding. We zijn trots op onze school.

Waar staan we in de wijk?
Onze openbare school heeft kennis en zorg in huis (zoals logopedie en fysiotherapie), biedt uitdagend en kwalitatief goed onderwijs in een stimulerende leeromgeving. We werken resultaatgericht en zoeken actief de samenwerking met ouders en (zorg)partners. Zorg voor elkaar en een duurzame leefomgeving vinden we belangrijk.

Kernwaarden

Eigenaarschap
Op school zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces, net als voor elkaars gedrag en spullen. Door de leerlingen verantwoordelijkheid te geven en samen doelen op te stellen voor het leerproces, vergroten we hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Eigentijds
Met actueel onderwijs, waarbij we gebruik maken van moderne middelen*, geven we op een uitdagende manier les, om de betrokkenheid te vergroten en vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen.

Verbinding
Onderwijs maak je samen: met kinderen, ouders en alle leerkrachten zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Samen verbinden we de kinderen met elkaar en met de wereld om hen heen. Vanuit een veilige schoolomgeving verkennen we de wereld.