Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor scholen.

Alle activiteiten waarbij gegevens verwerkt worden, zijn inmiddels in een register samengevat. Daarnaast is een aantal documenten opgesteld, zoals een privacyreglement. Die kunt u hieronder downloaden en inzien.