Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De MR adviseert en beslist mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs en andere beleidsmatige zaken, zoals bijv. de groepsverdeling en de besteding van de financiën.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten van alle scholen van Stichting Robijn een personeels- en een oudervertegenwoordiger. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor alle Robijnscholen besproken.

De MR

De MR is een zelfstandig overlegorgaan ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) http://www.infowms.nl Hierin kunnen ouders en leerkrachten actief meedenken en invloed uitoefenen over veel onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Deze onderwerpen hebben betrekking op bijvoorbeeld verbetering van het onderwijs, veiligheid in en rond de school, nieuwe personeelsleden, e.d.

Mocht u het interessant vinden, dan kunt u altijd een MR-vergadering bijwonen. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over vertrouwelijke onderwerpen gesproken worden. Contact met de MR kunt u krijgen via het emailadres mr@veldrakker.nl.

Leden MR en GMR

De MR-leden zijn:
Tinka de Bruin, Sharon Kalis en Johanna Molenaar vertegenwoordigen de leerkrachten.
De ouders worden vertegenwoordigd door: Nienke Tuininga, Esra Cebbar en Esma el Falah (voorzitter).

De GMR-leden zijn:
Danielle van Blerk (leerkracht) en Esra Cebbar (ouder).